Neen , 60 % van de opgewekte energie komt uit diffuus licht, en dat is maar goed ook in onze regio’s waar wolken overheersen.