De meeste daken wel. Het kan voorkomen dat de installateur twijfelt over de draagkracht van een dak. In dat geval kan hij u vragen om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek moet dan aantonen of uw dak het gewicht van de zonnepanelen (en de installatie ervan) al dan niet kan dragen. Hiervoor moet u een constructeur bij u in de buurt inschakelen. De kosten van een bouwkundig onderzoek zijn voor eigen rekening. Op een schuin dak in goede staat, zal een gewicht van 20 kg/m² zonnepanelen, geen probleem geven. Op een plat dak wordt gewerkt met ballast. De hoeveelheid ballast, nodig om de installatie te verankeren wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, zoals:

  • Grootte van het veld
  • Hoogte van de dakrand
  • Hellingshoek van de panelen